Politické komentáře - Krátké zprávy, aktuality a články - Aktuálně ze světa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Studentský pohled na české volby

Vytvořil v Politické komentáře ·
Dobrý páteční večer, vážení čtenáři Nezávislých zpráv. Ačkoliv dnes ráno bylo sychravo, a nad městem se snášela hustá mlha, do práce jsem šla procházkou po pražských ulicích. Ze sloupů veřejného osvětlení mě sledovaly tváře politických kandidátů, které jsem bez sebemenšího zájmu míjela. Zhruba v polovině ranní procházky jsem zaslechla velice bouřlivý rozhovor několika lidí. Na rohu ulice, po které jsem kráčela vstříc pracovnímu dni, byla otevřená hospůdka, a před ní stál hlouček pokuřujících pánů. Když jsem je míjela, jejich diskusi jsem lépe porozuměla. Diskutovali o sportu, lépe řečeno o současném stavu v českém fotbalu. Moje ranní procházka mě ale inspirovala k myšlence, jak zdaleka nás zajímají české volby. Účast ve volbách se od roku 1989 postupně snižuje, ačkoliv nejsou mnozí z nás vývojem české politiky příliš spokojeni . Svůj názor bychom mohli vyjádřit, ale dobrovolně se svého hlasu vzdáváme. Samozřejmě, poté vyvstává základní otázka, zdali naše neúčast ve volbách není právě onou odezvou na dění v české politice. S přáním pěkného dne autorkaOsobní postoj k informacím o růstu cen

Vytvořil v Politické komentáře ·
Dobrý den, vážení čtenáři Nezávislých zpráv, včera jsem mimořádně zastihla začátek hlavního zpravodajského bloku nejmenovaného veřejnoprávního média. Nevím proč, ale v paměti mi utkvělo srovnávání cen zboží, respektive v reportáži popisovali, které segmenty trhu podražily, a které naopak zlevnily. Osobně nemám výtek na to, aby se veřejnost informovala, pokud náš trh zaznamená cenový vývoj v dané oblasti za určité období, obvykle měsíc nebo kalendářní rok. Včera jsme byli informováni, že v poslední době podražily některé potraviny (včetně másla, jehož cena dosáhla na mnoha místech 55 Kč za kostku), a naopak zlevnily některé telekomunikační služby. Nevím, jak ostatní diváci zpravodajství, ale mě toto porovnání přišlo od médií trochu neadekvátní vůči současné společensko-ekonomické situaci, kdy mnozí senioři a mladé rodiny s dětmi ? ?patně vycházejí se svými finančními zdroji, a mnohdy mohou investovat pouze do nezbytných služeb (nájem, voda, elektřina a plyn), léků a potravin. A právě potraviny jsou základem existence každého z nás, a telekomunikační služby (především volání do zahraničí) chápu pouze jako něco, co si můžeme dopřát, až dostatečně uspokojíme svoje základní potřeby (kde bydlet, a co jíst). S přáním pěkného dne autorka

Dobré ráno se společensko-politickým komentářem

Vytvořil v Politické komentáře ·
Dobrý den, vážení čtenáři Nezávislých zpráv, znovu bych se vrátila k žhavému tématu, které budí v české společnosti spousty emocí, a zároveň se ale domnívám, že veřejná diskuse nad touto problematikou bude nadále pokračovat. Obávám se, že toto téma není pouze společensko-politickou záležitostí “tady a teď”, ale ovlivní naši společnost i v řádu několika následujících měsíců, resp. dnes, v ranních hodinách, mě zaujal v nejmenovaném internetovém médiu nový článek k problematice kouření na veřejnosti s datem vydání 18. září 2017. Ústředním bodem článku je zákaz kouření na balkonech (potažmo lodžie) jednoho obytného domu. Zpočátku ve mně text vyvolal pocit letmé zprávy, ale po přečtení zhruba jeho třetiny jsem si uvědomila, že text článku je relevantní zprávou k situaci v české společnosti. Jsem přesvědčena, že nová norma, de facto protikuřácký zákon se nebude dotýkat pouze sporné otázky Listiny základních práv a svobod, ale bude ovlivňovat i naše vzájemné vztahy. Přeji pohodový denKrátká poznámka nejen k letošním volbám

Vytvořil v Politické komentáře ·
Přeji krásný stále ještě letní den, když jsem dnes ráno přicházela na zastávku autobusu, všimla jsem si u lavičky rozházených papírů o velikosti A4. Moje dívčí zvědavost mi ale našeptávala, abych jeden z nich zvedla. Jednalo se o letáky nejmenované politické strany, což mi znovu připomnělo konání Parlamentních voleb, které byly vyhlášeny prezidentem Milošem Zemanem na 20. a 21. října 2017. Nerada bych dnes ale hovořila o výši peněžních prostředků, které si vyžádá předvolební boj našich politických stran, bereme-li v úvahu celé politické spektrum. Dnes jsem se zamyslela nad otázkou svobodných voleb. Od revolučního roku 1989 si často připomeneme znovu nabytou svobodu ve vztahu k Parlamentním volbám. Kladu si ale otázku: „Jak zdaleka jsou pro občany tyto polistopadové volby svobodné? … jestliže si volím svého politického favorita v rámci jmenného sez namu na kandidátní listině, stále se jedná o konkrétní volbu dané politické strany (případně politického hnutí) … již výše uvedená otázka by mohla být formulována i takto: „Můžeme si svého zákonodárce svobodně zvolit?“. Přeji pohodový denKomentář s otazníky ???

Vytvořil v Politické komentáře ·
V posledních dnech je stále častěji slyšet, jak je na tom špatně zdravotnický personál. Nicméně, k této skupině se přidávají učitelé, a všichni vespolek operují výší průměrné mzdy. Většinou operují argumentem, že někteří svými platy této částky nedosahují. Bohužel, ale tyto dvě skupiny v popředí zapomínají, nebo spíše média, která jejich situaci dostatečně medializují, že průměrné mzdy nedosahují 2/3 obyvatelstva České republiky, což je většina. V České republice jsou lidé, kteří jsou rovněž přínosem pro českou společnost, ale bohužel jsou v pozadí. Jejich náplní práce, a mnohdy i původ není dostatečně dobrý na to, aby se o ně společnost ve větší míře zajímala. Ovšem, ale jsou to právě oni, kteří pokládají základy naší kulturní civilizace. Bez popelářů, pracovníků spaloven, pracovníků technických služeb, nebo rovněž uklízeček bychom byli pouhou zapáchající skládkou, nikoliv rozvinutou společností 21. století.Fenomén sleva

Vytvořil v Politické komentáře ·
Žijeme v době, kdy se prohlubuje rozdíl mezi chudými a bohatými. Nicméně, pomalu nám chudne i střední třída, ke které se mnozí z nás hlásí. Náklady na bydlení, potraviny a ošacení jsou příliš vysoké, abychom byli schopni je pokrýt svými obvyklými příjmy. Hledáme různé alternativy, jak s příjmem slušně vyžít, a mnozí z nás již našli svá řešení, jak odvrátit životní nouzi.Mnozí z nás mají druhé i více zaměstnání, mají zahrádky, kde si pěstují vlastní čerstvou zeleninu a ovoce, ale my všichni se snažíme levně nakupovat. Nicméně, z nutnosti se pomalu stává trend české společnosti, na který slyší většina obchodních řetězců, která působí na našem území. Ovšem, bylo by od nás hloupé hledat u obchodníků lásku k bližnímu svému. Přiznejme si, obchodní řetězce motivuje snaha prodat se ziskem. Kde na ceně zlevní, jinde navýší, a j ak se v Čechách říká: „Vlk se nažral a koza zůstala celá“.Společenské hysterium

Vytvořil v Politické komentáře ·
Současná bezpečnostní situace se nevyvíjí dobře, ačkoliv senzacechtivé média situaci víceméně dramatizují za účelem svých vlastních zájmů, a tím je jejich sledovanost. Zajisté, situaci bychom neměli bagatelizovat, ale realita je taková, že nejen česká ale i světová média situaci vykreslují v negativním obraze bez zjevných otázek, proč k těmto událostem došlo. Nicméně, a právě Evropané spustili tuto nekontrolovatelnou lavinu násilí, a zášti vůči jiné skupině.Po staletí si Evropané nárokovali území mimo náš evropský kontinent. Dobývali jsme, znásilňovali jsme, a vraždili jsme příslušníky jiných národů. Indiány, ale i příslušníky arabských kmenů jsme převraceli na jinou víru. Jistě, na křesťanskou. Většina z nich nám podlehla, a podrobila se nové společnosti, která se neoprávněně domnívá, že pouze ona je vyspělá, a tedy jistě civilizovaná. V současnosti, kdy se obáváme vlivu Islámu, de facto stoupenců této víry, neměli bychom zapomínat na svoji krvavou minulost, kdy jsme dobývali, plenili a vraždili.Zaostřeno na uprchlíky

Vytvořil v Politické komentáře ·
Jste rovněž znepokojeni se současnou krizí, která se týká přistěhovalců. A kdo by nebyl! Zamysleli jste se ale někdy nad otázkou, jak je rozdílná tato válka s IS od II. světové války, kdy byl agresorem Adolf Hitler. Co se týče charakteru agresora, bychom neměli v zásadě hledat rozdíly, ale ve způsobu chápání válečné situace postiženými osobami bychom měli po rozporu pátrat. Během II. druhé světové války probíhaly po celém Evropském kontinentě kruté boje. Vyhasly milióny lidských životů. Nejen jednotlivci z řad armády, ale i civilní obyvatelstvo nasazovalo své životy, aby ubránilo svou vlast, své domovy. Umírali bojeschopní muži, ženy a starci. A nyní se podívejte na obyvatele území postižených válkou s IS. Kdo do Evropy utíká? Především mladí a bojeschopní muži.PODÍVEJTE SE CO VÁM TAJÍ EVROPSKÉ VLÁDY

Vytvořil v Politické komentáře ·
OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉ KOMISI V polovině března loňského roku navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus“. Jedna z posluchaček se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech a ministr odpověděl, že jeho ministerstvo provádí analýzu, jejímž cílem je zjistit, ve kterých oblastech Polska žijí lidé, kteří si stěžují na taková napadení a že se chystá ustavit komisi, která bude jejich stížnosti vyšetřovat https://www.youtube.com/watch?v=YgVs4-m0lNY#t=33, http://www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/minister-macierewicz-o-broni-elektromagnetycznej-zdjecia-wideo-raport-juz-wkrotce,9741513/. Tímto způsobem polský ministr obrany přiznal, že existují elektromagnetické zbraně, které jsou schopné zasahovat do fungování lidského organismu a že mohou být používány na polských občanech (pozn. podle New York Times si v USA na elektromagnetické útoky stěžuje přes 10.000 lidí http://www.nytimes.com/2016/06/11/health/gang-stalking-targeted-individuals.html?_r=2). Skutečnost, že velká evropská media o této události neinformovala, vyvolala naše podezření, že členské státy Evropské unie jsou zavázány existenci těchto zbraní utajovat a dokonce nezavádět zákony proti jejich používání. Toto naše podezření potvrdil polský týdeník NIE, když se jeho novínáři ptali na polském ministerstvu obrany, proč polský ministr obrany nesplnil svůj slib a neustavil komisi, která by vyšetřila stížnosti polských občanů, že jsou proti nim vedeny útoky elektromagnetickými zbraněmi a dostali odpověď, že toto téma podléhá zákonu o zachování státního tajemství, spojeného s obranou státu http://nie.com.pl/artykul-str-glowna-12/macierewicz-zdalnie-sterowany/#more-38883. Toto rozhodnutí polského ministerstva obrany zřejmě souvisí s informaci, kterou jsme našli v dokumentu Evropského parlamentu z roku 2000 „Technologie ovládání davu“, ve kterém se píše, že členské státy NATO přijaly americkou doktrinu nesmrtonosných zbraní, které zahrnují „systémy, které mohou přímo interreagovat s lidským nervovým systémem“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf. Z uvedených faktů je tedy zřejmé, že členské státy Evropské unie mají ve svém arsenálu utajenou vojenskou technologii, která může být použita k elektromagnetickým útokům proti lidem. Zřejmé utajení tohoto faktu vysvětluje i Vaše předchozí vyhýbavé odpovědi na naše dopisy na toto téma. Většina obyvatel našeho státu ale nemá tušení, že takové zbraně existují. Lidské tělo je z 55 až 70% tvořeno vodou, ve které se pohybují částice, které buď přijaly nebo odevzdaly elektron a mají proto kladný nebo záporný náboj. Těmto částicím, kterými mohou být atomy, molekuly nebo i skupiny atomů nebo molekul se říká ionty. Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem, tedy tekutinou, která obsahuje ionty a je proto vodivá pro elektrický proud. Zatímco v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud veden prostřednictvím nabitých iontů. K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů v mozku začaly vysílat nervové vzruchy ve shodné frekvenci. Zdrojem nervových vzruchů jsou membrány neuronů. K nervovým vzruchům dochází, když dojde ke změně elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán neuronů. K této změně dochází v zásadě v důsledku toků elektrických proudů v „elektrolytu“, kterým je kapalina uvnitř nervových vláken. V roce 2014 zveřejnili čínští vědci výsledky pokusu, při kterém zkoumali, do jaké míry je elektrolyt vodivý pro mikrovlny. V úvodu k článku o pokusu zdůraznili, že jejich pokus „hraje významnou roli při zkoumání vzájemného působení mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů“. K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů spolupůsobí při vyvolávání nervových vzruchů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivosti elektrolytu bylo dosaženo frekvencemi mikrovln do jednoho Gigahertze http://piers.org/piersproceedings/download.php?file=cGllcnMyMDE0R3Vhbmd6aG91fDJBMF8wNjcwLnBkZnwxNDAzMTgwNDU1MDE= . Jinými slovy mikrovlny vyvolávaly v elektrolytu toky elektrického proudu Membrány neuronů, které jsou nazývány axony a mají v nervovém systému řídící funkci, reagují vyvoláváním nervových vzruchů na změnu elektrického napětí.. Pokud tedy budou do „elektrolytu“ v nervových vláknech pronikat mikrovlny, pulsované ve frekvencích nervové činnosti, bude k membránám axonů přicházet elektrický proud v těchto frekvencích, a tento proud bude vyvolávat nervovou činnost ve frekvenci pulsů vysílaných mikrovln. „Elektrolyt“ v nervových vláknech tedy bude fungovat jako anténa. To ve své studii o citlivosti lidského organismu na elektromagnetické záření potvrdila i americká organizace MCS America, bojující proti znečisťování životního prostředí škodlivinami. Ve studii se píše: „Tělo může přijmout signál a proměnit ho v elektrické proudy stejně jako anténa rádiového přijímače nebo mobilního telefonu. Tyto proudy jsou neseny ionty, plynoucími živými tkáněmi a žilami… Když tyto proudy narazí na buněčné membrány, které jsou normálně elektricky nabité, snaží se vibrovat současně s proudem“ http://mcs-america.org/index_files/EHS.htm (neurony jsou také buňky a tyto elektrické proudy budou tedy působit i na jejich buněčné membrány). Ve studii se dále píše: „Mechanismus demodulace je kontroverzní, ale není pochyb o tom, že k němu dochází. Nejlepším vysvětlením je, že množství miniaturních iontových kanálků, které jsou v buněčných membránách se chovají jako elektricky ovlivňované kontaktní diody... ty jsou schopné usměrňovat a demodulovat signál i když je v mikrovlnných frekvencích... Když je tímto způsobem demodulován signál mobilního telefonu, generuje řadu nízkofrekvenčních komponent, z nichž některé jsou biologicky aktivní a způsobí propustnost membrány. Jedním z důsledků této propustnosti je, že způsobí, že smyslové buňky elektrosensitivních jedinců vyvolávají celou řadu falešných pocitů“. Informace, přenášené mobilnímy systémy jsou totiž přenášeny v mikrovlnných pulsech, o nízké frekvenci http://www.elektrosmog-zony.cz/mobilsmog.pdf, http://www.celostnimedicina.cz/vliv-mobilnich-telefonu-na-lidske-zdravi-odborna-studie.htm, http://www.smishek.com/elektrosmog-znecisteni-elektromagnetickym-polem.html tedy v rozsahu, ve kterém funguje lidská nervová soustava a proto mohou v lidech vyvolávat falešné pocity. Zveřejněné pokusy, věnované působení mikrovln na lidský nervový systém, používaly frekvence mikrovln, které jen výjimečně přesahovaly o málo jeden Gigahertz. Pokusy vědců s působením pulsovaných mikrovln na lidskou nervovou soustavu tak využívaly mikrovlnné frekvence, o kterých i čínští vědci zjistili, že jsou nejúčinnější při vyvolávání elektrických proudů v elektrolytu. Ross Adey používal při pokusech s odplýváním kalcia z nervových buněk, které vedlo ke snížené schopnosti soustředění, 450 MHz, pulsovaných v 16 Hz a Allenu Freyovi se už v roce 1961 dařilo vysílat zvukové signály do mozku s použitím frekvencí od 425 do 1320 Megahertzů. Do lidského mozku byly pulsovanými mikrovlnami vysílány zvuky jako tikání, klapání, pískání nebo syčení. Změnou frekvencí pulsování byly vyvolány pocity mravenčení nebo prudkého úderu do hlavy http://jap.physiology.org/content/17/4/689. Oba pokusy byly mnohokrát opakovány se stejnými výsledky. Ukázalo se tedy, že s použitím přesně vytypovaných frekvencí je možné vyvolávat v lidské nervové soustavě opakovaně stejné účinky. V roce 1975 zveřejnil neuropsycholog a ředitel Behaviorální radiologické laboratoře lékařského centra amerického Úřadu pro veterány Don R. Justesen v časopise American Psychologist pokus, při kterém byly vysílány pomocí pulsovaných mikrovln do mozku vyslovované číslovky od jedné do deseti a subjekt experimentu je rozeznával https://docs.google.com/file/d/0B3V8FIUj7brsMzJhOTY4ZWItMGI5OC00MzkzLWJjMDQtMDM0OGE1ZDFhOGFm/edit?authkey=CKnE554O&hl=en&pli=1. Účinnost pulsovaných mikrovln na lidský nervový systém je zajištěna tím, že činnost nervové soustavy pro různé podněty, reakce a aktivity se odlišuje právě odlišnými frekvencemi nervové činnosti, které jsou charakteristické pro tyto podněty, reakce a aktivity. Například Walter J. Freeman, který desítky let studoval elektrickou činnost mozku, zaváděním mnoha elektrod a mikroelektrod současně do různých částí mozku, napsal, že přenosy v mozku „se odehrávají při určité charakteristické frekvenci a že k příjmu dojde v systémech... naladěných na tuto frekvenci“ (Walter J. Freeman: Mass action in the nervous system, Academic Press, New York, San Francisco, London, 1975). Při znalosti frekvencí nervové činnosti při různých podnětech, reakcích nebo aktivitách je tedy možné zcela libovolně manipulovat lidské vnímání skutečnosti, lidské reakce, lidské myšlení a činnost lidského organismu. Takovou zbraň může na zakázku mafií vyrobit i šikovný radioamatér. Potom už by tyto mafie mohly ohrožovat duševní i fyzické zdraví občanů. Mohly by například uspávat řidiče automobilů pulsováním vysílaných frekvencí ve spánkových frekvencích a nebo, při přesnějším nastavení frekvence pulsování, zastavit srdeční činnost a způsobit smrt člověka. Je známo, že Allenu J. Freyovi se tímto způsobem podařilo zastavit srdeční činnost žab. Při ještě pracnějším převodu zvuku lidské řeči do pulsovaných mikrovln (v podstatě jen malá změna postupu, který je používán při rozhlasovém vysílání) by maijtel takové vysílačky mohl vysílat do mozků lidí slyšitelné a nebo neslyšitelné, ultrazvukové, vzkazy, které sice člověk neslyší, ale mozek je vnímá a reaguje na ně, a řídit tak jejich chování. K působení na lidskou nerovou soustavu přitom stačí hustota elektromagnetické energie, která ani zdaleka nepřesahuje hustotu elektromagnetické energie, povolenou českými normami. Je ostatně známo, že do mozku pronikají i signály z mobilních telefonů během telefonického hovoru. Pořídit si takové zařízení je dnes cenově dostupné a jeho sestavení vyžaduje jen základní radioamatérské znalosti. Na celém světě přitom neustále přibývá lidí, kteří si stěžují, že jsou vystaveni účinkům takových škodlivých záření. K hlavním příznakům patří pocity pálení, mravenčení, bodnutí, křeče, mimovolně vyvolané pohyby částí jejich těl, příznaky zástavy srdce, slyšení hlasů v hlavě a manipulace jejich myšlenek a pocitů. Když si na tyto příznaky stěžují a obviňují z nich elektromagnetické útoky, jsou automaticky posíláni do psychiatrických léčeben. Skutečnost, že těchto lidí neustále přibývá, vyvolává podezření, že armády a vládní agentury cvičí operátory těchto zbraní na nic netušících občanech, aby je tito operátoři v budoucnosti mohli použít ve válkách nebo v případech masových nepokojů nespokojených občanů. Protože vládní agentury, a možná i organizované mafie, mohou dálkově ovládat činnost lidské nervové soustavy a způsobovat tak lidem bolesti, psychické poruchy a nebo dokonce smrt bez zanechání důkazu o spáchaném zločinu, je nezbytné, aby byly v Evropské unii odhlasovány zákony, podle kterých by takové činy byly trestány a které by ustavily agentury, které by byly schopné takové útoky detekovat, prověřovat stížnosti občanů na ně a vyhledávat zdroje takových útoků (to je, vzhledem k tomu že při těchto útocích musí být použito pulsování ve frekvencích nervové činnosti, zcela proveditelné). Součástí těchto zákonů by měl být i zákaz používání těchto technologií vládními agenturami, protože jejich používání je v příkrém rozporu s demokratickými ústavami členských států Evropské unie. Jsme ochotni se na vypracování těchto zákonů podílet. Kterákoli technologie, která vyvolá v lidském nervovém systému toky elektrických proudů ve frekvencích jeho činnosti, může být použita k dálkovému ovládání lidské psychiky a funkcí lidského těla. V současné době je veřejnému zájmu dostupná jen technologie pulsovaných mikrovln, ale se současným rychlým pokrokem vědeckého výzkumu, mohou být, například v oblasti kvantové fyziky, vyvinuty i jiné technologie, pokud už nebyly vyvinuty. Z tohoto důvodu by zákony měly zakazovat i použití dosud neznámých nebo nezveřejněných technologií, umožňujících dálkové ovládání toků elektrických proudů v lidském těle a mozku. Protože, jak vyplývá z uvedených faktů, jsou zřejmě členské státy NATO zavázány dohodou, aby existenci těchto zbraní udržovaly v tajnosti, je zřejmé, že zákony, které navrhujeme, mohou být uvedeny v platnost v členských státech Evropské unie jen tehdy, pokud jim to doporučí Evropská komise nebo když bude ponechán stranou princip subsidiarity a budou odhlasovány přímo Evropským parlamentem. I nadále chceme věřit tomu, že nebudete podporovat kriminální používání elektromagnetických nebo jiných energetických polí proti občanům členských států Evropské unie a že doporučíte členským státům Evropské unie a Evropskému parlamentu, aby odhlasovaly zákony, které ochrání občany těchto států proti takovým útokům, zavedou tvrdé tresty za vlastnictví nebo používání těchto zbraní a vytvoří agentury, specializované na detekci vysílání, umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy k manipulaci lidských myšlenek a citů, vyvolávání bolesti nebo zabíjení lidí bez zanechání důkazů o provedeném zločinu. I nadále věříme tomu, že si uvědomujete krizi demokracie, která vznikla tím, že vlády tajně vlastní prostředky, které jim umožňují dálkově manipulovat myšlenky jejich občanů. To je v děsívém konfliktu s ústavami členských států Evropské unie. I nadále věříme tomu, že budete respektovat hodnoty lidské důstojnosti, svobody a demokracie, zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii a že budete pracovat na zákazu technologií, které umožňují zbavit lidi jejich osobní svobody a svobody myšlení a jejichž používání může vést k vytvoření totalitárního režimu nového typu. (více k tomuto tématu najdou čtenáři na naší webové stránce http://zakaz.webgarden.cz v textu „Psychoelektronické ohrožení demokracie“ , petici české vládě mohou podepsat na adrese https://www.petice24.com/petice_za_zakaz_dalkoveho_ovladani_innosti_lidskeho_mozku a petici Evropskému parlamentu na adrese http://www.ipetitions.com/petition/ben-remote-attacks-on-the-human-nervous-system ) Podepsán Mojmír Babáček, občan české republiky, jako předseda Spolku za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Dále podepsány evropské organizace: International Coalition Against Electronic Torture and Robotisation of Living Beings (ICATOR) - Belgie Předsedkyně: Melanie Vritschan STOPEG Foundation – Stop Electronic Weapons and Gang Stalking – Holandsko Předseda: Peter Mooring IGEF - Initiative Gegen Elektromagnetische Folter – Německo Přeseda : Harald Brems STOPZET – Stowarzyszenie, Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom – Polsko Přesedkyně: Zofia Filipiak ADVHER - Association de Défense des Victimes de Harcèlement Electromagnétique et en Réseau – Francie ACOFOINMENEF Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica - Italie Předseda: Paolo Dorigo European Coalition against Covert Harassment Švédsko Předseda: Henning Witte Globalthaeb – Velká Britanie Předseda: David Bromhall LESAT – London End Stalking Action Group – Velká Britanie Předseda : Paolo FioraProti kuřácký zákon – paskvil

Vytvořil v Politické komentáře ·
V pátek prošel poslaneckou sněmovnou protikuřácký zákon. Pro bylo 118 ze 163 přítomných poslanců. Je mi 45 let a takový paskvil si nepamatuji. Doopravdy by mne zajímalo, co v té poslanecké sněmovně proti těm hospodám mají? Nejdřív hlášení o DPH, nedávno EET a pro ty co ještě hospodu nezavřeli ,, protikuřácký zákon“.

Přemýšlím o tom, že by poslanci v práci neměli pít, pak to takle dopadá. Kdyby při vstupu do sněmovny museli poslanci pěkně dýchnout a zrušili se jim na půdě poslanecké sněmovny kuřácké koutky, tak by možná šli po práci do nejbližší hospody na pivo. My obyčejní lidé, co v práci nesmíme pít a máme čas jen na ,,jednu rychlou“, místo svačiny, to tak většinou děláme.

Mimo to, i velké změny naších Českých dějin začínali v hospodě u piva a viržinky.  Velcí buditelé národa z dob národního obrození, by dnes asi čuměli, až by jim bulvy spadli do piva. Co se týče zákazu zřizování kuřáren u kin, divadel a podobně, to lituji ty lidi z okolí, kteří po ránu budou běhat s lopatou a smetákem před svým domem a uklízet nedopalky.

Nechci brát nekuřákům jejich práva, ale nemá podnikatel, kterému patří hospoda, kino, nebo něco jiného si zvolit, vybrat co komu bude nabízet a prodávat, jakou sortu lidí ve svém podniku bude preferovat. V případě tohoto zákona vůbec nejde o kuřáky a nekuřáky, ale o to že každý má právo volby. Když nekuřák půjde do kuřácké resturace, tak musí počítat s tím, že tam bude kouř. Když jde kuřák do cukrárny, tak si také uvědomuje že si tam nedá pivo a nebude tam kouřit.

Myslel jsem, že žiju v demokratickém státě, kde má každý právo volby, ale tímto zákonem nám ho poslanci vzali! Jde taky o to, co bude příště? Zakážeme v cukrárnách prodávat zákusky, protože se ponich tloustne a nadváha lidi zabýjí.

Nehledě na to, že to určitě naši zákonodárci mysleli dobře. Nebude na ně naštvaný i ten nekuřák až příjde ke své oblíbené hospůdce a nadveřích bude nápis ,, ZAVŘENO“. Pokud chtějí naši zákonodárci dělat dobré věci, nebylo by rozumn6ější dát tabákové výrobky na seznam zakázaných látek a né omezovat  právo jednoho, na úkor druhého? Co myslíte vy?Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky