Zdvihněme dnes své číše - Krátké zprávy, aktuality a články - Aktuálně ze světa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zdvihněme dnes své číše

Vytvořil v Vzdělávání ·
V akademickém roce 2014/2015 byl v rámci zpracování absolventské práce, během studia na Vyšší odborné škole ekonomických studií v Praze 2, spuštěn studentský projekt webových stránek Kultura v hl. m. Praha. Cílem projektu kulturního webu bylo upozornit čtenáře na místa, která si zaslouží pozornost nás, co by návštěvníků kulturních organizací na území hlavního města Praha. Kulturní web je, při mém následném studiu na vysoké škole, stále v provozu, a přináší novinky především z pražské ZOO a Botanické zahrady hl. m. Prahy. Můžeme zde nahlédnout do prostředí, které si víceméně žádá naši pozornost. Přírodní prostředí je velice křehké, a snadno zranitelné. Při svém nedělním výletu do pražské ZOO či Botanické zahrady hl. m. Prahy si uvědomíme, že svým jednáním (nelegální skládky, netříděný odpad, vypouštění chemických látek do přírody, používání pesticidů aj.) můžeme porušit křehkou rovnováhu, tedy biodiverzitu naší planety, nebo přinejmenším území, kde trvale žijeme. Nejsme na Zemi sami, ale sdílíme ji s nespočtem jiných živočišných a rostlinných druhů, které mají také právo na život. Ve své práci, tedy myšleno správou kulturních stránek, se snažím prostřednictvím mnoha fotografických snímků upozornit na některé zástupce, a to především z říše zvířat. Bohužel, ale rozsah kulturních stránek Kultura v hl. m. Praha není připraven pojmout velké množství dokumentačních snímků. Stránky byly ve svém původním plánu koncipovány především na text, a fotografické snímky měly sehrát pouze lustrační úlohu reportážních článků, nikoliv se prezentovat jako alba. Posléze jsem učinila ve svém projektu klíčové rozhodnutí, které spočívalo v založení online fotografické galerie, co by součást již zmíněných kulturních stránek. Ovšem, fotografická online galerie si začíná žít svým vlastním životem, a rozrůstá se o další fotografická alba na téma přírody. Během LS 2016/2017 si především všímám přírody v zahrádkářské kolonii na území hl. m. Prahy, kde z botanického hlediska je mnoho zástupců z říše rostlin, a majitelé ze svých malých zahrádek tvoří jakousi botanickou laboratoř, de facto pro nás zahrádkáře je naše zahrádka v přeneseném významu batole, o které musíme každý den s láskou a pokorou pečovat, a jsme samozřejmě náležitě hrdí, pokud ostatní lidé naše dílo pochválí. Mohli bychom poznamenat, že zahrádkáři nemalým podílem přispívají k ochraně přírody, a tedy lituji rozhodnutí mnoha úřadů, pokud ruší v příměstských oblastech větších měst zahrádkářské kolonie. Ruší kus přírodního prostředí v džungli městské betonové zástavby, a celoživotní práci nás nadšenců pro přírodu, tedy nás zahrádkářů. Z našich zahrádek se samozřejmě těší i kolemjdoucí, kdy je naše pěstěné záhonky s barevnou rozmanitostí květů jistě po těší. Bez nadsázky, zahrádkářské kolonie tvoří jakousi formu městské parkové úpravy, kde se lidé mohou procházet a čerpat potřebnou energii. O společenském významu zahrádkářských kolonií není nutno ani polemizovat, protože zde je vhodné prostředí, kde se lidé mohou setkávat, a navazovat společenské rozhovory na různá témata. Máte-li zájem, připojte se k projektu kulturních stránek, návštěvou fotografické galerie přispějete k jejich rozkvětu. Jste srdečně zváni, bližší informace v následujícím krátkém textu. V roce 2015 v třetí dekádě byla spuštěna online fotografická galerie Kouzlo barevné fotografie, která byla do nedávna s kulturními stránkami Kultura v hl. m. Praha úzce propojena, a odkazovala návštěvníky formou fotografie na malebná pražská zákoutí, kde mohou ve chvílích svého volna relaxovat. V současnosti se galerie stává mnohem dynamičtější, a tedy má v jistém ohledu již samostatnější pozici. Návštěvník galerie může především shlédnout fotografie pořízené v pražské ZOO a Botanické zahradě hl. m. Prahy. Součástí galerie je rovněž květena, která roste běžně v našich zahrádkách. Zajisté, online galerie je pouze střípkem mé vášně k fotografování. Můj soukromý archív sčítá kolem 2000 fotografií. Nicméně, k prezentaci sebe jako studentky a mladé amatérské fotografky jsem se snažila vybrat pouze ty fotografie, o kterých se domnívám, že si zaslouží naší pozornost. Z důvodů úspěšnosti to hoto projektu bych velmi ráda informovala veřejnost o rozšíření galerie o mnohé nové fotografie z pražské ZOO, Botanické zahrady hl. m. Prahy, ale i z mnoha jiných malebných míst hlavního města. Hezký den přeje Ivana Kryllová, studentka VŠRR a autorka kulturního projektuBez komentářů

Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky