Zpravodajství ČR - Krátké zprávy, aktuality a články - Aktuálně ze světa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktualizace dopravní situace v oblasti Albertova

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Dobrý den, dnes bych chtěla aktualizovat svůj text "Prosím, přejděte na druhý chodník". Uvedla jsem informaci, že je v provozu od Karlova náměstí jedna tramvajová kolej, kdy se linka č. 18 a 24 stáčí směrem k Výtoni. Tuto informaci bych ráda doplnila o následující data. Před křižovatkou, kde probíhají stavební práce, se na Výtoň stáčí také automobilová doprava. Přeji pěkný denProsím, přejděte na druhý chodník

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Jen velmi matně si vzpomínám na děj komediálního televizního seriálu, který byl natočen zhruba před 30 lety, a jehož děj se odehrával v prostředí jednoho z pražských OPBH. Proč jsem si dnes na tento snímek vzpomněla? Důvodem byl jeho název. Seriál se jmenoval „Přejděte na druhou stranu“. Nedávno jsem čtenáře Nezávislých zpráv informovala o dopravní situaci v oblasti Albertova nedaleko zchátralého vlakového nástupiště Praha - Vyšehrad. V posledních dnech se zde situace značně komplikuje, a pěší by měli zvýšit svoji pozornost. Současné podmínky jsou obzvláště nebezpečné pro seniory a maminky s dětmi. Pěší by měli zvýšit svoji pozornost především u Nemocnice sv. Alžběty, kde v současnosti, několik málo posledních dnů, probíhají stavební práce i na komunikaci pro pěší směrem ke Karlovu náměstí. Pro vlastní bezpečnost je dobré přejít na druhý chodník v těsné blízkosti rozkopané křižovatky, kde je situace také poměrně nebezpečná. Ačkoliv zde probíhají masivní pozemní práce, do vysokoškolského kampusu je zpřístupněn vjezd z vozovky směrem od Karlova náměstí, která dále přes rozkopanou křižovatku nepokračuje, a zároveň je v provozu od Karlova náměstí jedna tramvajová kolej, kdy se linka č. 18 a 24 stáčí směrem k Výtoni. Na velmi malém prostoru je zhuštěný provoz, kdy situaci komplikují i zátarasy stavbařů a odstavená těžká technika v ulici Albertov. Pokud Vás povinnosti donutí navštívit tuto oblast, prosím dbejte zvýšené pozornosti. Přeji krásný denKde jsou ty časy, kdy platívalo, že: “Řemeslo má zlaté dno”

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Dnes při cestě na odpolední směnu jsem si na Palackého náměstí povšimla akce “Celostátní setkání učňovské mládeže - Machři roku 2017“, která mě inspirovala k sepsání nového textu. Není tomu tak dávno, v době mého studia na střední škole, kdy naše společnost podporovala trend, kdy se mnoho mladých lidí hlásilo na gymnázia, případně na střední školy, a posléze ke studiu na vysoké školy. Zajisté, tento společenský trend byl především podporován představiteli z řad našich politiků. Bohužel, zapomněli na jednu skutečnost, že pracovní trh není tvořen pouze z manažérských nebo úřednických pozic, ale je nutné vytvářet vhodné podmínky i pro průmyslovou sféru, chcete-li, pro dělnické profese. Dnes, jak se ukazuje z praxe, nám chybí pracovní síla na pozicích služeb a do výroby. Učňovské školství téměř zaniklo, a dnes, kdy se prokázalo, že dosavadní koncepce školství je nevyhovující, zaměřila se pozornost společnosti právě na tuto oblast vzdělávání. Učňovské školství bylo u nás dobře zavedené ještě zhruba na počátku 90. let. Nicméně, jeho současná obnova si vyžádá nejen mnoho let práce, ale i finančních prostředků. Přeji pěkný denKdo spočítá škody, které napáchal protikuřácký zákon

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Před několika týdny jsem věnovala jeden svůj text „Protikuřáckému zákonu“. Dnes bych se k tomuto tématu ráda vrátila krátkou reportáží z pražských ulic, resp. ze své oblíbené restaurace poblíž Karlova náměstí. Tento podnik jsem si oblíbila hned z několika důvodů, nejen z důvodu příjemného prostředí, které tu vždy panuje. Dalším důvodem, proč tuto restauraci navštěvuji, je ochotný personál, bohatá denní nabídka pokrmů, ale především se zde mohou hosté levně a chutně stravovat. Není divu, že podnik je vyhledáván rovněž studenty a seniory. Restaurace je plná strávníků v jakoukoliv denní hodinu. Vždy praská ve svých švech, tedy obrazně řečeno. Bohužel, dnes je realita zcela opačná. Po delší odmlce, de facto během prázdnin, jsem ve své oblíbené restauraci nebyla. Včera mě studijní okolnosti přivedly do středu města, kdy jsem se chtěla p? ?ed důležitou zkouškou, a zároveň poslední v tomto semestru, pořádně posilnit. Jak jinak, moje kroky vedly do mé oblíbené restaurace nedaleko Karlova náměstí. Nepoznávala jsem ji. Mimo dvou starších paní a jednoho pána okolo padesátky tady jiní hosté neseděli. Sedla jsem si k svému oblíbenému stolu u okna, a objednala si kuřecí řízek s hranolky. Dnes ale nevládla obvyklá atmosféra. Na personálu restaurace byly vidět posmutnělé tváře, a s každým nově příchozím hostem se jim alespoň na chvíli rozzářily. Nevím, jak dlouho bude pokračovat současný stav, kdy se nám masivně vylidňují restaurační podniky, ale je jisté, že návštěva zákonodárce, nejen v pražských ulicích, by jistě této situaci mohla ještě zabránit. Je běžné, že se v právním prostředí ruší zákony, a proto se ptám: „Proč nezrušit i tento zákon?“ Autorka je nekuřačkaWorkoholici mají problémy v sexuálním životě

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Autoři jedné zajímavé studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v časopise Harvard Business Review, zjistili, že cenní zaměstnanci velkých firem a korporací jsou vystaveni riziku ztráty sexuálního života a dokonce mohou ztratit rodinu. Věc se má tak, že oni velmi pilně budují kariéru... Badateli jsou si jisti, že fenomén „makání na doraz“ je docela reálný a ovlivňuje vztahy mezi sexuálními partnery, když jeden buduje kariéru a druhý nekonečně na něho čeká. Podle odhadu vědců asi 45% top manažerů velkých korporací tráví příliš mnoho času týdně v práci, prý 60 až 100 hodin. Při tak těsném pracovním režimu je velmi těžké najít rovnováhu mezi rodinným životem a prací. Dokonce i zaměstnanci, kteří si úspěšně staví kariéru, souhlasili, že jejich pracovní život je neslučitelný s normálním sexuálním životem. Kromě toho workoholici nemají čas na kvalitní komunikaci s rodinou, včetně svých dětí. Děti takových pilných pracovníků obvykle tráví spoustu času u počítače a jedí nezdravě. Aby sexuální život muže byl v pořádku a fungoval jako dobře namazaný stroj, je třeba vést zdravý životní styl, pracovat s mírou a když se vyskytnou potíže s erekcí užívat účinné přípravky jako Viagra. Není žádným tajemstvím, že unavený, nervózní a zpustošený člověk nemůže mít slušný sexuální život. Někteří muži si občas dopřeji doping ve formě tablet na podporu erekce Levitra, aby rozmazlit svou partnerku v posteli. Jinak, když makáš jako fretka pět dní v týdnu, na sex už nezbývají žádné sily.

https://ceskarna.com/Dopravní aktualita z Albertova/na Praze 2

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Před zhruba 3 týdny jsem informovala veřejnost na portálu Pražské zprávy (facebook) o dopravních komplikacích v městské hromadné dopravě v oblasti Albertova. Dnes čtenáře, a nejen Pražských zpráv, informuji o zrušení náhradní autobusové linky X7. Z oblasti Albertova směr Výtoň jezdí tramvajová linka č. 24. Tato linka jezdí pouze jedním směrem, a tvoří v oblasti Albertova dopravní smyčku. Na druhé koleji se stále pracuje. Doprava osobními vozidly se rovněž komplikuje. Křižovatka na Albertově, nedaleko od chátrajícího vlakového nádraží Vyšehrad, je zcela neprůjezdná. Pracuje zde těžká technika. V případě, informace o náhradní autobusové lince od této křižovatky směrem k Nuselskému mostu, budu čtenáře včas informovat. Přeji krásný denUpozornění pro všechny milovníky exotického ptactva

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
\tZítra dne 3. 9. 2017 končí 78. ročník výstavy exotického ptactva, která se pravidelně koná v Botanické zahradě na Slupi, Praha 2. Výstava exotického ptactva je vždy velmi populární mezi nejmenšími návštěvníky. Prázdniny se nám neúprosně blíží ke svému konci, a již v pondělí 4. září nastupují děti zpět do školy. Přijměte, od zakladatelky kulturního webu, tip na poslední výlet letošních prázdnin. Navštivte společně s dětmi výstavu exotického ptactva. Výstava je otevřená denně od 10:00 do 17:00 hod. Pouze bych upozornila na dopravní výluku v oblasti Albertova. V úseku Karlovo náměstí a Albertov je přerušen tramvajový provoz linky 14, 18 a 24. K Botanické zahradě na Slupi se v současnosti dostanete z Karlova náměstí (z centra) pouze pěší chůzí. S přáním pěkného dne Ivana KryllováGlosa o několika málo slovech, aneb když jsou na výsluní dlažební kostky

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Dnes napíši pouze kratší text, ke kterému mě ale inspiroval pohled z okna budovy mého zaměstnavatele, kde se nyní provádí renovace parkoviště a přilehlých přístupových cest. Ano, přiznávám, že chodníky z dlažebních kostek vypadají mnohem lépe než asfalt, ale zároveň si kladu otázku, zdali je nutné kvůli pěknému, mnohdy i historickému efektu bourat i zcela neporušený asfaltový povrch, a nahrazovat jej dlažebními kostkami. Samozřejmě, tento povrch z pohledu údržby pozemních komunikací lze lépe ošetřovat, a nelze o této skutečnosti víceméně pochybovat. Zajisté, mám na nmysli výkopové práce, kdy není nutné rozbourat celistvý povrch z asfaltu, ale pouze rozebrat určitou část dlažebních kostek, kde se budou pozemní práce provádět. Nicméně, pojďme se nyní vrátit zpět k úvodním řádkům této krátké glosy. Se situací, kdy se neporušený asfaltový po vrch chodníku boural pouze z důvodu estetického vzhledu určité části města, jsem se již setkala. Dnes jsou na místě původního asfaltového povrchu položeny kostky. Musím konstatovat, že nový chodník o mnoho pozvedl historický ráz této části města, ale nebylo by od věci, s těmito stavebními úpravami počkat, až se budou v dané městské lokalitě provádět nařízené pozemní práce, např. obnova vodovodního řádu nebo kanalizace. K závěru lze pouze podoktnout: „Kde je ta pověstná hospodárnost?“. Asfaltový povrch byl určitě větší finanční náklad, a v současnosti kdy stále sloužil občanům, byl nahrazen dlažebními kostkami, které si rovnež vyžádaly finanční investici. Přeji pohodový zbytek létaNěkolik málo slov k minimální mzdě

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Včera jsem s napětím sledovala příspěvky českých médií, kdy veřejnost informovali o zvýšení minimální mzdy z 11.000 Kč na 12.200 Kč. Ze spleti názorů nejen vládních činitelů, ale i například zástupců z řad odborářů a zaměstnavatelů, mě ale zaujal názor, že zvýšením minimální mzdy může docházet i k propouštění zaměstnanců. Nevím, jak během odpoledne, ale v podvečer jsem zaznamenala pouze jediný příspěvek, kdy prostor pro svůj názor získal zaměstnanec. Využiji prostoru Nezávislých novin, a připojím svůj komentář z pozice druhého zaměstnance. Situaci, kdy zaměstnavatelé budou masivně propouštět své zaměstnance na základě zvýšení minimální mzdy, si nedokáži dost dobře představit, neboť ti, kteří si domů nosí částku minimální mzdy (případně s osobní odměnou v řádu několika stovek korun), jsou lidé, kteří pracují na nekvali fikovaných pozicích, (a jen mimo hlavní téma připomínám, že někteří z nich jsou středoškolsky, ale i vysokoškolsky vzdělaní lidé). Jejich pozice si administrativně nevyžadují kvalifikaci, ale pro chod organizací jsou nezbytné, a mnohdy v provozu i strategicky významné. Zastavme se na chvíli například u pozice vrátného, a upozorňuji, že vrátní nejsou pouze lidé v důchodovém věku. Pozice vrátného je de facto klíčovým faktorem v provozu celé budovy, a mnohdy náročnost funkce, kterou vykonává, neodpovídá platovým podmínkám uvedených v pracovní smlouvě. Za předpokladu, že bychom v diskusi připustili situaci, kdy zaměstnavatel propustí vrátného, vynaložené mzdové náklady se nejspíše nesníží, pokud bychom vzali v úvahu novou instalaci bezpečnostního systému. Náklady na pořízení, ale i údržbu systému zdaleka převýší náklady na mzdové ohodnocení svědomitého vrátného. Dále například ženy na pozici uklízeček, nebo zaměstnanci, kteří se pro obec starají o úklid veřejných prostor a zeleně, a i zde si kladu otázku: „Lze je propustit?“ Z tohoto důvodu se domnívám, že rizika propouštění z nekvalifikovaných pozic jsou malá. Na závěr pouze dodám, že osobní ohodnocení je částka, kterou lze upravit, protože je nenárokovou součástí, a je pouze na vůli zaměstnavatele, zdali odměnu zaměstnanci vyplatí.(Ne)stop cigaretám, aneb zákon, který se vymknul kontrole

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Každý z nás buď četl, nebo zná ze školních lavic neblahou historii čarodějnických procesů. Vraťme se ale zpět do současnosti, do 21. století, kdy naše společnost započala novodobý hon, při kterém se lidé nemučí, ani neupalují, ale jsou jim odpírána „Základní práva a svobody jedince”. Možná někteří již tušíte, na co se ve svém krátkém textu dnes zaměřím.

Pokud ne, ráda Vám sdělím, že se jedná o protikuřácký zákon. Jsem nekuřačka, a nikdy mě ani nelákalo zapálit si svoji první cigaretu. Celá naše domácnost je nekuřácká, ale současný společenský proces, jak zkrátit kuřáky na jejich právech, kategoricky odmítáme. Samozřejmě, pokud jsou na pracovišti společně kuřáci i nekuřáci, je jasné, že lidé, kteří nekouří, jsou ohroženy na zdraví, byť sami cigaretám neholdují. Zde je zákaz kouření logicky přípustný. Velké ALE vyvstává v otázce pohostinství, nebo chcete-li lépe v hospodě. Od nepaměti se chlapi společně schází v hospodě u čepovaného piva. Hrají karty, diskutují nad politikou a ženami, a dnes už i sledují sportovní utkání na velkoplošné televizní obrazovce, která je běžným vybavením většiny českých hospod. K této jejich pohodě patří zajisté i cigarety. Samozřejmě, pro nekuřáka může být zakouřená hospoda velice nepříjemná, ale já jako nekuřák si mohu najít jiný restaurační podnik, který bude bez zápachu cigaretového kouře. Jako nekuřák mám volbu, ale kuřáci dnes žádnou volbu nemají. Obávám se možné situace, až skončí tento nedůstojný hon na kuřáky (nebo snad zákazem kouření v restauračních podnicích už skončil?), že budeme na řadě my, resp. milovníci bílého a červeného vína. Po této krátké úvaze si kladu otázku: "Kdy zakáže zákonodárce konzumaci vína v českých restauracích?“ S přáním pěkného dne Ivana Kryllová, nekuřačkaZpět | Další
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky