Pracovní podmínky po česku - Krátké zprávy, aktuality a články - Aktuálně ze světa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pracovní podmínky po česku

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Je mi jasné, že dnešní pracovní podmínky nejsou až takové, jaké by na mnoha místech měly skutečně být. Je také pravda, že na toto téma bylo sepsáno již mnoho článků, ale domnívám se, že náprava chyb, v současných českých podmínkách, nebude lehká. Každý z nás si jistě dokáže představit, když v budově dochází k rekonstrukci, či zcela novým stavebním úpravám. Ztížené podmínky a prach zákonitě se stavbou souvisí, a v rámci konaných prací je nutné tento stav plně akceptovat. Z praxe se tomu tak zřejmě neděje. Stavební dělníci, popř. řemeslníci by museli létat, aby splnili podmínky zaměstnanců rekonstruované budovy. K sepsání dnešní poznámky mě evokovala osobní zkušenost. V budově, kde jsem zaměstnána, k těmto úpravám dnes dochází. Probíhá zde ovšem nelehký dialog, kdy zaměstnanci poukazují na prach, špínu a hluk v interiérech budovy , a naopak vytváření neadekvátních pracovních podmínek ze strany osazenstva budovy stěžuje stavebním dělníkům jejich práci. Hledání kompromisu ovšem nemusí být snadné, protože spornou otázku můžeme shledat rovněž v současném společenském postavení dělnických profesí. S přáním pěkného dne autorkaBez komentářů

Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky